Size 1  : 8 kg đến 10 kg

Size 2  : 10 kg đến 12 kg

Size 3  : 12 kg đến 14 kg

Size 4  : 14 kg đến 16 kg

Size 5  : 16 kg đến 18 kg

Size 6  : 18 kg đến 20 kg

Size 7  : 20 kg đến 24 kg

Size 8  : 24 kg đến 26 kg

Size 9  : 26 kg đến 30 kg

Size 10 : 30 kg đến 32 kg

Size 11 : 32 kg đến 33 kg

Size 12 : 33 kg đến 34 kg

Size 13 : 34 kg đến 36 kg

Size 14 : 36 kg đến 38 kg

Size 15 : 38 kg đến 43 kg

 

Trẻ sơ sinh cho đến 3 tuổi

Size Tuổi Chiều cao (cm) Trọng lượng (kg)
Preemie Sơ sinh Đến 51 Đến 2,7 kg
0 – 3 M 1 – 3 tháng 52 – 58,5 3 – 5,5
3 – 6 M 3 – 6 tháng 59,5 – 66 5,5 – 7,5
6 – 9 M 6 – 9 tháng 67 – 70 7,5 – 8,5
12 month 12 tháng 71 – 75 8,5 – 10
18 month 18 tháng 76 – 80 10 – 12
24 month 24 tháng 81 – 85 12 – 13,5
2 T 2 82 – 85 13 – 13,5
3 T 3 86 – 95 13,5 – 15,5
4 T 4 96,5 – 105,5 15,5 – 17,5
5 T 5 106,5 – 113 17,5 – 19

 

 

 

 

Bé gái Size trung bình

Size Tuổi Chiều cao (cm) Trọng lượng (kg) Ngực Eo Mông
XS 4 4 – 5 99 – 105,5 16- 17 58,5 53,4 58,5
5 5 – 6 106,5 – 113 17,5 – 19 61,0 54,7 61,0
S 6 6 – 7 114 – 120,5 19 – 22 63,5 55,9 63,5
6X 7 – 8 122 – 127 22 – 25 64,8 57,2 66,1
M 7 8 – 9 127 – 129,5 25 – 27 66,1 58,5 68,6
8 8 – 9 132 – 134,5 27,5 – 30 68,6 59,7 72,4
L 10 9 – 10 137 – 139,5 30 – 33,5 72,4 61,0 77,8
12 10 – 11 142 – 146 34 – 38 76,2 63,5 81,3
XL 14 11 – 12 147 – 152,5 38 – 43,5 80,1 66,1 86,4
16 12 – 13 155 – 166,5 44 – 50 83,9 68,6 91,5

 

Bé gái size nhỏ

Size Tuổi Chiều cao (cm) Trọng lượng (kg) Ngực Eo Mông
M 7 8 -9 127 – 129,5 22 -24 62,3 53,4 62,3
8 8 – 9 132 – 134,5 24 – 27 64,8 54,7 66,1
L 10 9 – 10 137 – 139,5 27 – 30,5 68,6 55,9 71,2
12 10 – 11 142 – 146 30,5 – 35 72,4 58,5 75,0
XL 14 11 – 12 148,5 – 152,5 35 – 40,5 76,2 61,0 80,0
16 12 – 13 155 – 159 40,5 – 46,5 80,1 63,5 85,1

 

Bé trai size trung bình

Size Tuổi Chiều cao (cm) Trọng lượng (kg) Ngực Eo Mông
XS 4 4 – 5 99 – 105,5 16- 17 58,5 53,4 58,5
5 5 – 6 106,5 – 113 17,5 – 19 61,0 54,7 61,0
S 6 6 – 7 117 – 120,5 19 – 22 63,5 55,9 63,5
7 7 – 8 122 – 127 22 – 25 66,1 57,2 66,1
M 8 8 – 9 127 – 129,5 25 – 27 68,6 59,7 68,6
10 8 – 9 129,5 – 137 27 – 33 71,2 62,3 71,2
L 12 9 – 10 140 – 147 33 – 39,5 75,0 64,8 76,2
14 10 – 11 150 – 162,5 45,5 – 52 78,8 67,4 81,3
XL 16 11 – 12 157,5 – 162,5 45,5 – 52 82,6 69,9 86,4
18 12 – 13 165 – 167,5 52,5 – 57 86,4 72,4 90,2

 

 

 

Bé trai size nhỏ

Size Tuổi Chiều cao (cm) Trọng lượng (kg) Ngực Eo Mông
M 8 8 -9 127 – 129,5 18,5 – 24 64,8 54,7 64,8
10 8 – 9 129,5 – 137 24,5 – 29,5 67,4 57,2 67,4
L 12 9 – 10 139,5 – 147 30 – 35 71,2 59,7 72,4
14 10 – 11 150 – 155 35,5 – 41 75,0 62,3 77,5
XL 16 11 – 12 157,5 – 162,5 41 – 47,5 78,8 64,8 82,6
18 12 – 13 165 – 167,5 48 – 52,5 82,6 67,4 86,4

 

Size tính theo chiều cao

Size Chiều cao (cm) Trọng lượng (kg) Tuổi
50 cm 45,5 – 56 2,5 – 5,5 0 – 3 mos
60 cm 56 – 66 4,5 – 7 2 – 6 mos
70 cm 66,5 – 76 6 – 9,5 5 – 12 mos
80 cm 76 – 88,5 9 – 12 10 – 24 mos
90cm 86,5 – 96,5 12 – 15 2 – 3 ½ yrs
100 cm 96,5 – 106,5 14 – 17 3 – 5 yrs
110 cm 106,5 – 117 17 – 22 4 – 6 yrs
120 cm 117 – 127 20,5 – 25 6 – 8 yrs
130 cm 127 – 137 23,5 – 29 7 – 10 yrs
140 cm 137 – 147 28 – 36 9 – 11 yrs
150 cm 147 – 157,5 34 – 43 11 – 13 yrs
160 cm 157,5 – 167,5 40 – 50 12 – teen